За нас  

 

 

 

  спиритсБЪЛГАРИЯ, асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки e учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през месец юли 2005г.

   спиритсБЪЛГАРИЯ е независима доброволна, самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна, представителна браншова организация за осъществяване на дейност в частна полза.

   Асоциацията членува в авторитетния европейски представителен орган за производители и търговци на спиртни напитки, в националния съвет по саморегулация, съюза за стопанска инициатива, отрасловия съвет за тристранно сътрудничество "Хранително-вкусова промишленост" към министъра на икономиката и националния съвет по храните.

 

    Целите, на които служи спиритсБЪЛГАРИЯ са:

 

  • Да защитава интересите  и етичната среда, в която оперират производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България;

 

  • Да представя и промотира по най-добрия начин своите членове и техните продукти в страната и по целия свят;

 

  • Да участва в създаването на национална политика за развитие на сектора в страната;

 

  • Да се бори срещу прекомерната (зависима) и неправомерната (под 18г; шофиране в нетрезво състояние; бременни) употреба на алкохол;

 

  • Да подпомага с информация, консултации и ресурси дейността на членовете си в решаване на приоритетни за дейността им проблеми;

 

  • Да съдейства за увеличаване разнообразието от програми, финансиращи работата на производителите на спиртни напитки в България.

    

     Искате ли да разберете дали консумирате отговорно алкохол? Моля, натиснете тук: 
https://quiz.responsibledrinking.eu/