Структура

Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. Събранието определя главните насоки за развитие на АПВТСН, приема бюджета на Асоциацията, избира и освобождава членовете на на Управителния съвет, приема отчета на Председателя и Управителния съвет, изпълнява други функции, произтичащи от Устава и законодателството на страната. 

Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. Отчита се за извършената дейност пред Общото събрание, а в периода между Общите събрания провежда срещи за отчет и контрол върху изпълнението на Председателя и Изпълнителния секретар. Разработва и предлага насоки за развитието на Асоциацията

 

Състав на Управителния съвет:

 

Ралица Скорчева-Славова,

Председател на спиритсБългария и Управител на Максиъм България ЕООД  


 

 

Предраг Амиджич,

Член на управителния съвет на спиритсБългария и Управляващ Директор Перно-Рикар България ЕООД

 

 

 Ивайло Анков,

Член на управителния съвет на спиритсБългария и Главен оперативен директор, Авенди ЕООД – част от ВМ Финанс Груп АД

 

Михал Капоун,

Член на управителния съвет на спиритсБългария Изпълнителен директор, Винпром Троян АД

 

Иван Папазов,

Член на управителния съвет на спиритсБългария и Изпълнителен директор на ВП Брандс Интернешънъл АД 

 

 

Ива Михова-Митровска,

Член на Управителния съвет на спиритсБългарияРъководител регулаторни въпроси и публични комуникции, Кока-Кола ХБК България 

 

 

 

Изпълнителният секретар организира изпълнението на решенията на Председателя и Управителния съвет на Асоциацията. Осъществява оперативното ръководство в съответствие с решенията на Общото събрание и Управителния съвет и осигурява стопанисването на имуществото й.

Гергана Гевезова-Колева,

Изпълнителен секретар на спиритсБългария