СОЦИАЛНИТЕ АНГАЖИМЕНТА НА ИНДУСТРИЯТА

 

1. Намаляване на употребата на алкохол от непълнолетни

Зона на действие 1: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: активно търсене на правоприлагане / въвеждане на минимална законова възраст за закупуване на алкокол.

Зона на действие 2: ОБРАЗОВАНИЕ: разработване, промотиране  и разпространяване на учебни материали и програми, предназначени за предотвратяване и намаляване на покупката/употребата  на алкохол от непълнолетни.

2. Задълбочаване и разширяване на етичния кодекс за търговска комуникация

Зона на действие 3: КОМУНИКАЦИЯ: Ограничаване на маркетинговата комуникация към непълнолетни в традиционни и/или дигитални медии.

Зона на действие 4: Създаване на глобални РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ за дигиталните медии.

Зона на действие 5: Включване на представители, несвързани с алкохолната индустрия в органите за саморегулация.

Зона на действие 6:  Включване на клауза за етичен маркетинг в договорите с рекламните агенции.

3. Информираност на потребителите и отговорни продуктови иновации

Зона на действие 7: Без прекомерно количество стимуланти и съвместни промоции с енергийни напитки.

Зона на действие 8: ИНФОРМАЦИОННИ СИМВОЛИ:  поставяне на лесно разбираеми символи или думи върху нашите етикети.

4. Намаляване на шофирането в нетрезво състояние

Зона на действие 9: Програми,с които да се намали шофирането в нетрезво състояние

5. Подкрепа от търговците на дребно

Зона на действие 10: Разработване на РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ и инициативи във връзка с отговорната търговия на  алкохолни напитки  на дребно. Насърчаване на местните търговци на дребно да прилагат различни инициативи за предотвратяване употребата на алкохол от непълнолетни.