Полезни връзки

Асоциации

spiritsEurope
http://spirits.eu/ 

Scotch Whisky Association
http://www.scotch-whisky.org.uk/

Национален съвет за саморегулация
http://www.nss-bg.org/

Сдружение за модерна търговия
http://www.moderntrade.bg/

Министерства

Министерство на земеделието и храните
http://www.mzh.government.bg/mzh/

Министерство на икономиката
http://www.mi.government.bg/bg

Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/

Министерски съвет
http://www.government.bg/

Агенции и дирекции

Агенция митници
http://customs.bg/

Агенция за икономически анализ и развитие
http://aeaf.bg/

Изпълнителна агенция по виното и лозята
http://www.eavw.com/

Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия
http://www.sme.government.bg/

Столична община
http://www.sofia.bg/

Корпоративна социална отговорност:

http://konsumirai-otgovorno.bg/

http://www.drinksinitiatives.eu/

http://www.responsibledrinking.eu/ 

http://www.producerscommitments.org/ 

http://predi18.org/

Други

http://sacp.government.bg/

http://www.sofiamca.org/

http://www.youdrink-wedrive.eu/

http://www.youdrink-wedrive.bg/

http://www.dndbg.com/ 

http://www.drinkanddrive-sofia.com