За нас  

konsumirai-otgovorno.bg

 

 

   Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки”  e учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през месец юли 2005г. АПВТСН е независима доброволна, самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна, представителна браншова организация за осъществяване на дейност в частна полза.

   Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки” членува в авторитетния европейски представителен орган за производители и търговци на спиртни напитки spiritsEUROPE и в Националния съвет по саморегулация.

   

   Целите, на които служи Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки”, са:

  • Да защитаваме интересите на нашите членове и цялата индустрията на национално и международно ниво
  • Да представяме и промотираме по най-добрия начин нашите членове и техните продукти в страната и по целия свят
  • Да участваме в създаването на национална политика за развитие на сектора в страната
  • Да се борим срещу прекомерната (зависима) и неправомерната (под 18г; бременни) употреба на алкохол
  • Да подпомагаме с информация, консултации и ресурси дейността на членовете си в решаване на приоритетни за дейността им проблеми;
  • Да съдействаме за увеличаване разнообразието от програми, финансиращи работата на производителите на спиртни напитки в България

 

     Искате ли да разберете дали консумирате отговорно алкохол? Моля, натиснете тук: 
https://responsibledrinking.eu/quiz