СОЦИАЛНИТЕ АНГАЖИМЕНТА НА ИНДУСТРИЯТА

СОЦИАЛНИТЕ АНГАЖИМЕНТА НА ИНДУСТРИЯТА

Обявени от Пиер Принге (CEO на Перно Рикар) на срещата на ICAP (сега IRAD)  през октомври 2012г. от името на управителите на още 12 компании и организации, занимаващи се с производството на вино, бира и спирни напитки, и по-точно: Pernod Ricard, Beam, Bacardi Limited, Heineken, Diageo, Carlsberg, ABInBev, UB Group, SAB Miller, Brown-Forman, Molson Coors, JSLMA, Brewers Association of Japan

5 социални ангажимента:

1. Намаляване на употребата на алкохол от непълнолетни

Зона на действие 1: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: активно търсене на правоприлагане / въвеждане на минимална законова възраст за закупуване на алкокол.

Зона на действие 2: ОБРАЗОВАНИЕ: разработване, промотиране  и разпространяване на учебни материали и програми, предназначени за предотвратяване и намаляване на покупката/употребата  на алкохол от непълнолетни.

2. Задълбочаване и разширяване на етичния кодекс за търговска комуникация

Зона на действие 3: КОМУНИКАЦИЯ: Ограничаване на маркетинговата комуникация към непълнолетни в традиционни и/или дигитални медии.

Зона на действие 4: Създаване на глобални РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ за дигиталните медии.

Зона на действие 5: Включване на представители, несвързани с алкохолната индустрия в органите за саморегулация.

Зона на действие 6:  Включване на клауза за етичен маркетинг в договорите с рекламните агенции.

3. Информираност на потребителите и отговорни продуктови иновации

Зона на действие 7: Без прекомерно количество стимуланти и съвместни промоции с енергийни напитки.

Зона на действие 8: ИНФОРМАЦИОННИ СИМВОЛИ:  поставяне на лесно разбираеми символи или думи върху нашите етикети.

4. Намаляване на шофирането в нетрезво състояние

Зона на действие 9: Програми,с които да се намали шофирането в нетрезво състояние

5. Подкрепа от търговците на дребно

Зона на действие 10: Разработване на РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ и инициативи във връзка с отговорната търговия на  алкохолни напитки  на дребно. Насърчаване на местните търговци на дребно да прилагат различни инициативи за предотвратяване употребата на алкохол от непълнолетни.