Законодателство

Закон за виното и спиртните напитки 
 
Закон за акцизите и данъчните складове
https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2135512728 
 
Закон за здравето
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147
 
Закон за защита на потребителите 
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135513678 
 
Закон за защита на конкуренцията
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135607845