Законодателство

Закон за виното и спиртните напитки 
 
Закон за акцизите и данъчните складове
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512728
 
Закон за здравето
http://www.lex.bg/laws/ldoc%20/2135489147
 
Закон за защита на потребителя
http://lex.bg/laws/ldoc/2135513678
 
Закон за защита на конкуренцията
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845