Прием

ПРИЕМ НОВИ ЧЛЕНОВЕ СПОРЕД УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО, Чл. 6. /1/

Ако желаете, да се присъедините към членовете на спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки или накратко спиритсБългария, моля да изпълните следното:

1. Да подадете писмено заявление по приложения образец от управителя на юридическото лице

1.1. Към заявлението да се приложи актуално съдебно състояние на Вашата фирма, издадено не по-късно от един месец преди датата на депозиране на заявлението в Асоциацията и

1.2. Нотариално заверено пълномощно за представяне, ако представителят ще бъде оправомощен от Управителя на фирмата по приложения образец;

2. Документ за платен членски внос, според определените от УС начини и срокове;

3. Устна или писмена препоръка от настоящ член на асоциацията 

Моля, имайте предвид, че за да влезе приемането Ви за член на спиритсБългария в сила, всички настоящи членове на спиритсБългария или над 50% от гласовете на редовните членове, гласували на Общо събрание, когато такова се свиква в рамките на месеца, в който кандидатът е подал заявление за членство, ще трябва писмено да одобрят Вашето членство. 

За повече информация и/или съдействие по съгласията, моля обърнете се към Изпълнителния секретар на спиритсБългария на посочените в този сайт контакти.

 

Свалете : Заявление за членство в спиритсБългария

                    Пълномощно за членство в спиритсБългария