СЕМИНАР ЗА КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 2015

На 9 март 2015г. Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) в България със съдействието на спиритсЮръп организира СЕМИНАР ЗА ОТГОВОРЕН МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЯ НА СПИРТНИ НАПИТКИ. Семинарът бе открит от г-жа Ралица Скорчева-Славова, Председател на АПВТСН и Управител на Максиъм България. Гост-лекторите от спиритсЮръп и Националния съвет по саморегулация изнесоха следните лекции:

  • г-жа Жералдин Дешимп (Перно-Рикар) - Етапите на развитие на поетите от международните производители на бира, вино и спиртни напитки ангажименти за отговорна консумация и продажба на алкохол
  • г-жа Лора Александър (спиритсЮръп) - Обзор на правилата за съдържание и поставяне на търговска комуникация на спиртни напитки  с фокус върху дигиталните медии
  • г-жа Ели Герганова (НСС) - Вашият партньор е отговорността; дейност и задължения на НСС

Г-жа Гергана Гевезова-Колева, Изпълнителен секретар на АПВТСН, представи програмата на сдружението за корпоративна социална отговорност през 2015г.